Header Adresa

Nový zákon o ochraně oznamovatelů — přehledné shrnutí základních informací pro školy


Má Vaše škola 50 zaměstnanců a více? Pokud ano, pak se na Vás od 1. srpna 2023 vztahuje nová povinnost. Začíná totiž platit zákon o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowing. Zaměstnavatelé s uvedeným počtem zaměstnanců musí mít od prvního srpna zavedený funkční interní oznamovací systém. Nejedná se o možnost podání stížnosti, která je většinou osobního charakteru, ale o oznámení protiprávního jednání firmy/školy, kterým dochází k poškození veřejného zájmu. Zákon samozřejmě pamatuje i na ochranu toho, kdo oznámení učinil. 

Pro někoho možná jazykolam, pro druhé zvláštní anglicismus. O whistleblowingu se už nějakou dobu mluví. V překladu znamená pískání na píšťalku, což trefně označuje smysl uvedeného slova. Týká se totiž situace, kdy zaměstnanec či jiná osoba odhalí v organizaci nějaké nepravosti, například korupci, porušení zákona, škodlivé jednání u veřejných zakázek a další, a na takové chování pak upozorní. Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany tomu, kdo oznámení učinil (oznamovatel). Co to znamená pro školy s počtem zaměstnanců 50 a více? Povinnost zavést vnitřní oznamovací systém (zkratka VOS). Ten spočívá v pověření osoby, která se problematice whistleblowingu bude věnovat. Nemusí to být jen ředitel či zřizovatel, může se jednat o pověřenou osobu, která bude přijímat a prošetřovat důvodnost oznámení a posléze navrhovat opatření k nápravě. 

Vzorový vnitřní předpis s komentářem naleznete: https://oznamovatel.justice.cz/vzorovy-vnitrni-predpis-k-provozovani-vnitrniho-oznamovaciho-systemu-podle-zakona-o-ochrane-oznamovatelu-povinnym-subjektem/

Datum přidání: 2023-07-31

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.