Header Adresa

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - podzimní období 2023


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2023. 

Přílohy: 
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časové schéma (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2023 Praha, červenec 2023 č. j. MSMT-490/2023-4 

Příloha 1 až 7 JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2023 

Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2023

Datum přidání: 2023-07-31

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.