Header Adresa

Komunikace se zákonnými zástupci dětí v mateřské škole


Metodická příručka předškolního vzdělávání 2023 

Tato metodická příručka je součástí materiálů vydávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT“) v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ na pomoc učitelům mateřských škol a k jejich podpoře při komunikaci se zákonnými zástupci. Cílem příručky je seznámit učitele mateřských škol s možností komunikace se zákonnými zástupci, a to před tím, než nastoupí dítě do mateřské školy, v průběhu předškolního vzdělávání a v okamžiku, kdy jsou děti ohroženy školním neúspěchem. Neméně důležitým cílem této publikace je podpora efektivní komunikace mezi školou a rodinou. Svědčí o tom například začleněná témata v této metodické příručce: 
· společná třídní schůzka 
· rada školy 
· fokusové skupiny se zákonnými zástupci vybraných skupin 
· beseda pro zákonné zástupce 
· konzultace nad portfoliem dítěte 
· řešení stížností. 
V příručce je používán jednotný pojem „učitel“, který vychází ze současného znění právních předpisů, zejména ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Obsah 
ÚVOD 
KOMUNIKACE 
Komunikace 
KOMUNIKACE A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI 
Vliv rodiny na výchovu a vzdělávání 
JAK KOMUNIKOVAT SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI? 
Komunikace přímá – formální 
Komunikace nepřímá – formální 
Specifikovaný příklad 
KOMUNIKACE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DĚTÍ PŘED NÁSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A V DOBĚ ADAPTACE DÍTĚTE NA PROSTŘEDÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Specifikovaný příklad 
KOMUNIKACE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DĚTÍ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 
Úrovně spolupráce školy a rodiny 
Specifikovaný příklad 
KOMUNIKACE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI DĚTÍ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM 
Specifikovaný příklad 
VZTAH MEZI ŠKOLOU A RODINOU 
Komunikace o dítěti 
Portfolio dítěte 
KOMUNIKACE O TŘÍDĚ S UČITELI
Workshopy a besedy pro zákonné zástupce 
PODPORA SPOLEČNÉ KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 
ZÁVĚR 
LITERATURA 
PŘÍLOHA č. 1

Datum přidání: 2023-07-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.