Header Adresa

Výsledky jednotné přijímací zkoušky 2023


Analytická zpráva Centra se věnuje zejména souhrnným výsledkům testů jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a literatury ve školním roce 2022/2023. 
Výsledky uchazečů konajících jednotnou přijímací zkoušku a další doprovodné statistické údaje jsou prezentovány zejména formou komentovaných grafů a tabulek. 
Signální výsledky 
Analytická zpráva obsahuje: 
Podmínky konání JPZ 
Uchazeči v kontextu populace žáků 5., 7. a 9. ročníků ZŠ 
   4leté obory přihlášky + výsledky 
   6letá gymnázia přihlášky + výsledky 
   8letá gymnázia přihlášky + výsledky 
Zařazení kmenových oborů vzdělání do skupin oborů

Datum přidání: 2023-07-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.