Header Adresa

Informativní seznam soutěží ve školním roce 2023/2024


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Informativní seznam soutěží Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2023/2024. Informace obsahuje název soutěže, stručnou anotaci, ročník, kategorie, termíny konání jednotlivých kol, kontaktní údaje na garanta soutěže a informaci, zda byla soutěž podpořena z prostředků státního rozpočtu v letech 2019 – 2023.

Datum přidání: 2023-07-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.