Header Adresa

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

S účinností od 1. září 2023 bude novelizována vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Změny se týkají přílohy k této vyhlášce.

Datum přidání: 2023-07-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.