Header Adresa

Vyhláška č. 191/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot


V § 4 písm. c) vyhlášky č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb., se částka "44,10 Kč" nahrazuje částkou "34,40 Kč".

Datum přidání: 2023-06-26

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.