Header Adresa

Metodika - Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole


Tento metodický materiál připravil Národní pedagogický institut ČR především pro zaměstnance základních škol a další zájemce se širší pedagogické veřejnosti v návaznosti na jedno s hlavních témat oficiální strategie rozvoje vzdělávání v ČR (Strategie 2030+), které se zaměřuje na řešení nerovností ve vzdělávání. Často se diskutuje o potřebě podpory ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním – jedna z důležitých otázek v této souvislosti ale dosud zůstávala nezodpovězena: Mluvíme-li o žácích se sociálním znevýhodněním, o jaké žáky se vlastně jedná? Odpovědět na tuto a další otázky se snaží nový metodický materiál naleznete v PDF v příloze na konci této stránky.

Datum přidání: 2023-06-05

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.