Header Adresa

Tematická zpráva – Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách


Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách – Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. Novým prvkem aktuálního šetření je měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol prostřednictvím vybraných motorických testů. Takové hodnocení má v České republice dlouhou tradici sahající až do 20. let minulého století, realizace a vyhodnocení rozsáhlejších celorepublikových šetření v 80. a 90. letech 20. století jsou však již staršího data a po více jak 30 letech bylo znovu celoplošně realizováno ve 3. ročníku a 7. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol. 
Aktuální tematická zpráva se věnuje hodnocení: 
- úrovně tělesné zdatnosti žáků; 
- prostorových a materiálních podmínek pro tělesnou výchovu a pohybové aktivity žáků; 
- personálního zajištění tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit žáků; 
- průběhu výuky v rámci pravidelného rozvrhu hodin tělesné výchovy; 
- dalších školních a mimoškolních pohybových aktivit žáků; 
- spolupráce škol s dalšími sportovními či jinými volnočasovými organizacemi působícími v oblasti sportu.

Datum přidání: 2023-04-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.