Header Adresa

Mimořádné šetření ke kapacitám MŠ, ZŠ, SŠ a KON a ukrajinským zaměstnancům


Ve dnech 11. až 18. dubna 2023 proběhne v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login) mimořádné šetření ke kapacitám mateřských (MŠ), základních (ZŠ) a středních škol (SŠ) a konzervatoří (KON) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a také k počtu ukrajinských zaměstnanců. Data budou vyplňovat všechny jednotlivé školy bez ohledu na zřizovatele. 
Co je cílem šetření? 
- zjistit aktuální stav uprchlíků z Ukrajiny ve školách, 
- zjistit aktuálně volné skutečné kapacity ve školách, 
- možnosti navýšení kapacit škol od září 2023, 
- zjistit údaje o počtu ukrajinských zaměstnanců ve školách.

Datum přidání: 2023-04-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.