Header Adresa

Kompetenční rámec absolventa učitelství


Kompetenční rámec absolventa učitelství vznikl jako jeden z výsledků spolupráce fakult připravujících učitele s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na Reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek v ČR (více viz edu.cz/pregradual ). Jedná se o dokument, který popisuje profesní kompetence, jimiž má být vybaven každý absolvent vzdělávacího programu vedoucího ke kvalifikaci učitele. Tento dokument je společnou vizí pro kvalitu přípravy učitelů a má sloužit ke společnému dalšímu zkvalitňování přípravy učitelů v České republice. Právě jasnější vize může usnadnit a posílit spolupráci mezi ministerstvem, fakultami připravujícími učitele, školami regionálního školství i dalšími aktéry, kteří jsou zapojeni do přípravy budoucích učitelů. Dokument lze také využívat formativně přímo ve výuce budoucích učitelů, ať už na fakultě nebo ve školách během pedagogických praxí, kdy s ním mohou pracovat provázející učitelé.

Datum přidání: 2023-03-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.