Header Adresa

Informační zdroje VÚBP - BOZP ve školách


Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) je provozovatelem informačních a znalostních aplikací, které tvoří zdrojovou základnu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jde o specializovanou webovou stránku, kterou vytvořil VÚBP s cílem poskytnout pomoc při: 
- zajišťování bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách 
- a vzdělávání a výchově dětí a mladých lidí v oblasti prevence rizik, prevence úrazů, ochrany zdraví a osobní bezpečnosti, vč. bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech souvisejících s prací. 
Nabízí orientaci v problematice bezpečnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání, výchově a činnostech s tím přímo souvisejících, dále v problematice protiúrazové prevence učitelům všech vzdělávacích stupňů a oslovuje i děti, žáky, studenty a jejich rodiče.

Datum přidání: 2023-03-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.