Header Adresa

Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období leden-srpen 2023


Materiál MŠMT stanovil podmínky pro financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře). Podmínky jsou obdobné jako doposud s výjimkou úpravy limitu počtu zaměstnanců (s ohledem na delší období, na které se finanční prostředky poskytují). Finanční prostředky na zajištění této pozice lze čerpat od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023, a to pouze formou pracovního poměru.

Celý text naleznete ve Věstníku MŠMT 1/2023, viz níže.

V příloze naleznete kalkulačku pro orientační výpočet výše podpory pro konkrétní školu.

Datum přidání: 2023-03-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.