Header Adresa

VĚSTNÍK MŠMT 02/2023


Věstník MŠMT. Ročník LXXIX. Sešit 2/2023 (260 s.). 

Část oznamovací 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly 

Část normativní 
- Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2023 pro účely poskytování dotací soukromému školství 
- Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2023 pro účely poskytování dotací církevnímu školství 
- Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2023 
- Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na  
  rok 2023 
- Soustava republikových normativů na rok 2023 
- Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2023 
- Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a 
  konzervatoře na období leden–srpen 2023 
- Implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy - plnění cílů 3 a 4: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní, střední 
  školy a konzervatoře na rok 2023 
- Stanovení dalších finančních prostředků pro školní družiny zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023

Datum přidání: 2023-03-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.