Header Adresa

Analýza: Připravenost základních škol a gymnázií na výuku podle revidovaného RVP


Zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zavádění změn v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí na základních školách a gymnáziích. Dotazníkové šetření, které proběhlo v září 2022 na základních školách a gymnáziích, se soustředilo na podmínky a potřeby škol při revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP). Bylo osloveno 4 601 základních škol a gymnázií, odpovědi zaslalo 1 984 z nich. Na základě šetření vypracoval NPI ČR analýzu Připravenost základních škol a gymnázií na výuku podle revidovaného RVP. Zahrnuje jak školy, které již začaly vyučovat podle revidovaného RVP (71 % základních škol a 65 % gymnázií, které vyplnily dotazník), tak školy, které se na tuto výuku teprve připravují.

Datum přidání: 2023-02-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.