Header Adresa

Vyhlášení dotační výzvy na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání na rok 2023


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. ledna do 31. prosince 2023. Výzva se vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 14 až § 14q zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády ze dne 22. června 2022 č. 540 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023.

Datum přidání: 2023-02-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.