Header Adresa

Novela zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

§ 1 

Předmět úpravy 
(1) Tento zákon upravuje opatření v oblasti školství (Čl. 14 směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany), která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny) v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen "cizinec"). 
(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí přednostně před ustanoveními jiných právních předpisů.

Novelizované části naleznete v přiloženém dokumentu.

Datum přidání: 2023-02-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.