Header Adresa

VĚSTNÍK MŠMT 01/2023


Část oznamovací 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly 
- Úpravy názvů profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací 
- Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

Část normativní 
- Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023 na financování ukrajinských asistentů pedagoga

Datum přidání: 2023-01-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.