Header Adresa

Aktuální metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina pro školní roky 2021/2022 a 2022/2023


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo tři metodiky k hodnocení žáků a studentů, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina. Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizince i když jde o ukrajinské občany. 

Základní školy 
Metodika k hodnocení žáků v ZŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023 
Střední školy a konzervatoře 
Metodika k hodnocení žáků ve SŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023 
Vyšší odborné školy 
Metodika k hodnocení studentů ve VOŠ dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Datum přidání: 2022-12-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.