Header Adresa

Učitelé mají nový etický kodex, který reaguje na výzvy 21. století


Chování učitele na sociálních sítích, změna sexuální identity žáka či využívání technologií ve výuce. To jsou příklady témat v novém etickém kodexu pro učitele, který má dát ředitelům a učitelům návod, jak se k současným výzvám postavit ve škole. Výsledná podoba kodexu je kompromisem připomínek více než desítky organizací, které se na jeho tvorbě podílely.

Datum přidání: 2022-12-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.