Header Adresa

Žádost o vyplnění dotazníku pro získání informací o reálných potřebách škol a školských zařízení


Ve dnech 11. listopadu až 18. listopadu 2022 proběhne v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login) dobrovolné mimořádné šetření pro získání informací o reálných potřebách škol a vybraných školských zařízení k budoucímu směřování implementace strategických dokumentů ke vzdělávání (Strategie vzdělávací politiky 2030+ a Dlouhodobých záměrů vzdělávání ČR a krajů). Data budou vyplňovat jednotlivé mateřské, základní a střední školy, konzervatoře, VOŠ, ZUŠ, SVČ a ŠPZ bez ohledu na zřizovatele. Data budou následně v agregované a anonymizované formě zveřejněna na webu Edu.cz.

Datum přidání: 2022-11-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.