Header Adresa

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů


Materiál se předkládá z důvodu potřeby revize v množství sdružovaných údajů, kdy již došlo významným způsobem k redukci předávaných údajů v důsledku snahy o snížení administrativní zátěže škol a školských zařízení. Zároveň je však nezbytné sledovat nové údaje v souvislosti s reformou financování regionálního školství, zavedením povinného předškolního vzdělávání a evidováním poskytovaných podpůrných opatření.

Datum přidání: 2022-11-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.