Header Adresa

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů


Návrh reaguje na nestandardně vysoký růst cen potravin. Úplata za školní stravování je v zařízeních školního stravování zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí určena výší finančního normativu stanoveného v rámci rozpětí finančních limitů v příloze č. 2 novelizované vyhlášky podle cen potravin v místě obvyklých. Finanční limity byly naposledy novelizovány od září 2021.

Datum přidání: 2022-11-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.