Header Adresa

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů


Cílem návrhu je provedení některých změn či doplnění školského zákona, zejména nastavení systému pedagogické podpory prostřednictvím asistenta pedagoga v ZŠ, úprava přijímacího řízení na SŠ, zvýšení propustnosti mezi vysokým a vyšším odborných školstvím i mezi jednotlivými VOŠ či nová úprava praxe žáků a studentů v oblasti učitelství a zakotvení instituce provázejícího učitele při této praxi.

Text předpisu ještě neprošel legislativním procesem, jeho znění se tak může změnit.

Datum přidání: 2022-11-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.