Header Adresa

Změna financování asistentů pedagoga


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odeslalo do vnějšího připomínkového řízení novelu školského zákona. V ní je navržena úprava právního postavení asistentů pedagoga v základních školách (včetně školní družiny) nebo také návrh nového způsobu financování asistentů pedagoga stanovením maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti hrazených ze státního rozpočtu.

Datum přidání: 2022-11-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.