Header Adresa

VĚSTNÍK MŠMT 06/2022


Věstník MŠMT. Ročník LXXVIII. Sešit 6/2022 (4 s.). 
Část oznamovací 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně 
Část normativní 
- Doplnění normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2022 
- Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2022 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2022

Datum přidání: 2022-10-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.