Header Adresa

Vyhláška č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých


Dne 11. 10. 2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb.


Nejdůležitější změny: 

Mikroklimatické podmínky 

§ 18 
(2) Provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se zastaví v případě, že tři dny po sobě jdoucí klesne minimální teplota vzduchu v těchto prostorech pod hodnotu uvedenou v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2005 Sb. 

Požadavky na hygienická zařízení 
4. Počty hygienických zařízení v provozovnách živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu se stanoví takto: záchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví a na 5 dětí musí připadat 1 dětská mísa a 1 umyvadlo. Počet dětských mís lze z jedné třetiny nahradit dětskými nočníky; zajistit možnost mytí nočníků pod tekoucí pitnou studenou nebo teplou vodou včetně dezinfekce v prostoru provozně nebo prostorově odděleném od prostoru užívaného dětmi. 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2005 Sb. 

Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek 

Tabulka č. 1: Množství přiváděného venkovního vzduchu v učebnách a tělocvičnách a množství odváděného vzduchu v šatnách a hygienických zařízeních v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání

Tabulka č. 2: Hodnoty teplot, rychlosti proudění a relativní vlhkosti vzduchu

- Celý text naleznete v příloze

Datum přidání: 2022-10-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.