Header Adresa

Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy ve středním vzdělávání od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023


Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako podpora SŠ a konzervatoří k možnosti zajištění systematického vzdělávání žáků cizinců, kteří se v ČR vzdělávají kratší dobu než 12 měsíců. Vzdělávání bude probíhat v délce max. 200 hodin v krajských úřadech a Magistrátem hl. m. Prahy určených středních školách po dobu účinnosti novelizované vyhlášky č. č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů platné pod č. 250/2022 Sb. v době od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

Datum přidání: 2022-10-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.