Header Adresa

Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě


S účinností k 1. září 2022 dochází ke změně přílohy č. 1 zahrnující nepedagogické pracovníky. 

Datum přidání: 2022-08-31

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.