Header Adresa

Věstník MŠMT 4/2022


Věstník MŠMT. Ročník LXXVIII. Sešit 4/2022 (8 s.). 

Část oznamovací 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly 
- Oznámení o změně názvu organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

Část normativní 
- Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 na financování ukrajinských asistentů pedagoga

Datum přidání: 2022-08-31

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.