Header Adresa

Výuka češtiny jako druhého jazyka pro žáky-cizince – výstupy projektu APIV A


V projektu APIV A byly vytvořeny pro pedagogické pracovníky vzdělávající děti a žáky-cizince a s odlišným mateřským jazykem tyto materiály: Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí z češtiny jako druhého jazyka u žáků ZŠ s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a Metodické a výukové/pracovní materiály (MVM) pro MŠ a ZŠ.

Datum přidání: 2022-08-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.