Header Adresa

Jednotné zkušební schéma didaktických testů v podzimním zkušebním období 2022


Zkoušky společné části maturitní zkoušky se na podzim budou konat v pracovních dnech od čtvrtka 1. září do pondělí 5. září 2022. Časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním období 2022 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto rozvrhu se didaktické testy uskuteční 1.–5. září 2022. Zkoušky se budou konat na spádových školách. Přesná adresa zkušebního místa bude uvedena na pozvánce k didaktickým testům společné části (pozvánky budou zpřístupněny 16. srpna 2022).

Datum přidání: 2022-08-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.