Header Adresa

Informace pro ředitele škol a zřizovatele k následným krokům navazujícím na tzv. zvláštní zápisy


Následující informace vycházející z dopisu náměstka sekce vzdělávání a mládeže MŠMT vyjadřují poděkování vedení škol a jejich zřizovatelům a upozorňují na 3 kroky navazující na tzv. zvláštní zápisy dětí a žáků cizinců, které právě proběhly. Jde především o: přehled o nepřihlášených cizincích k povinné školní docházce či povinnému předškolnímu vzdělávání, další kroky při nepřijetí cizince či vyřazení z evidence školy. Více informací viz následující text.

Datum přidání: 2022-08-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.