Header Adresa

Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka


Následující metodický materiál je určen především pro vedení škol, aby vyjasnil možnosti zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka. Profese pedagogického pracovníka je v České republice regulovaným povoláním. Tzn., že pro výkon takového povolání nebo činnosti jsou právními předpisy předepsány požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat. Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků jsou stanoveny v § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o pedagogických pracovnících“).

Datum přidání: 2022-08-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.