Header Adresa

Sekundární analýza TALIS-PISA: Inspirace pro efektivnější management škol při snižování nerovností


Česká školní inspekce je vedle svých národních hodnoticích aktivit v českém prostředí také garantem a realizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků (PISA, PIRLS, TIMSS apod.) a také mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS. 
Nyní Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která je reflexí příslušných zjištění, její součástí je také shrnutí a doporučení a jako celek představuje využitelnou inspiraci v oblasti managementu škol při snižování nerovností ve vzdělávání.

Datum přidání: 2022-08-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.