Header Adresa

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství


Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k zákonu Lex Ukrajina 2 pro oblast regionálního školství (č. 199/2022 Sb.), který je doplněn zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (1) nabývá účinnosti dnem 30. června 2022. Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ.

Datum přidání: 2022-07-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.