Header Adresa

Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic (školní psycholog, školní speciální pedagog)


Tento metodický materiál připravilo MŠMT k podpoře základních škola a pedagogicko-psycholockých poraden („PPP“) při plošném zavádění pozic školních psychologů a školních speciálních pedagogů do základních škol. Následující metodika mimo jiného obsahuje cesty k dosažení odborné kvalifikace daných pozic, jejich standardní činnosti, jejich rozsah přímé a nepřímé pedagogické činnosti, vymezení kompetencí ředitelů PPP a ZŠ, materiální vybavení ŠPP, informace k diagnostickým nástrojům, hodnocení zaměstnanců a další informace v přílohách.

Datum přidání: 2022-07-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.