Header Adresa

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2022/2023


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík schválil po projednání ve 24. poradě vedení MŠMT dne 28. 6. 2022 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2022/2023. 
První část plánu zahrnuje stálé úkoly vymezené České školní inspekci příslušnými ustanoveními školského zákona, zejména v oblasti zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů a o činnosti škol a školských zařízení a sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy. Podrobnější rozpracování stálých úkolů je vymezeno v příloze č. 1

Datum přidání: 2022-07-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.