Header Adresa

Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace v roce 2022

 

Obsah 
Legislativní rámec 
Příměstské tábory 
Zotavovací akce pro děti 
Jiná podobná akce pro děti 
Putovní tábory jsou typem zotavovací nebo jiné podobné akce
Zajištění ochrany zdraví účastníků akce 
Režimová opatření – standardní postup 
Postup v případě výskytu infekce – standardní postup 
Způsob zásobování pitnou vodou 
Desatero správné manipulace s dováženou vodou na táborech 
Nakládání s odpady 
Dokumenty

Datum přidání: 2022-06-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.