Header Adresa

Jak naložit s finančním prostředky z Národního plánu obnovy na nákup digitálních učebních pomůcek


Obdrželi jste finance na nákup digitálních učebních pomůcek za účelem rozvoje informatického myšlení a digitální kompetence dětí/žáků? Na co nyní nezapomenout a jaké kroky podniknout? To vše se dozvíte v následujícím článku s praktickými radami pro školy k finanční intervenci z Národního plánu obnovy. 

OBSAH: 
1. Úvod 
2. Specifika poskytnutých finančních prostředků? 
3. Veřejné zakázky a problematika dvojího financování? 
4. Co koupit z finančních prostředků na nákup digitálních učebních pomůcek?
5. Metodika vs. doporučený nákup z prostředků NPO 
6. Na koho se obrátit a kdo mi může poradit? 
7. Poznámka

Datum přidání: 2022-06-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.