Header Adresa

Příručky pro školy se začínajícími učiteli


Adaptační období je rozhodující etapou, která ovlivňuje pedagogickou kariéru každého začínajícího učitele. Významně působí na to, zda začínající učitel zůstane nejen v dané škole, ale také v českém školství. Pravidelná a systematická podpora ve škole pomůže začínajícímu učiteli zorientovat se v roli v učiteli, ztotožnit se s ní, uvědomit si svou vlastní profesní vizi i další směřování. 

V rámci projektu SYPO vznikly ve spolupráci s MŠMT, Učitelskou platformou a Začni učit! následující materiály určené k podpoře nejen začínajících učitelů. V projektu SYPO preferujeme spolupráci v tzv. triádách a pozornost tedy věnujeme nejen podpoře začínajících učitelů, ale také uvádějícím učitelům a členům vedení škol. 

Hlavní cíle materiálů 
Usnadnit začínajícím učitelům nástup do profese a pomoci jim stát se samostatnými učiteli. 
Nabídnout uvádějícím učitelům doporučení a dobrou praxi s možností přizpůsobit práci se začínajícím učitelem podmínkám konkrétní školy i osobnostním předpokladům. 
Připravit členy vedení škol na adaptační období, seznámit je s jeho základními principy a doporučenými činnostmi. 

Příručky pro aktéry adaptačního období začínajících učitelů 
Příručka pro začínající učitele ZDE 
Příručka pro uvádějící učitele ZDE 
Příručka pro vedení školy ZDE

Datum přidání: 2022-06-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.