Header Adresa

Věstník MŠMT 02/2022


Věstník MŠMT. Ročník LXXVIII. Sešit 2/2022 (140 s.). 

Část oznamovací 
− Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly 
− Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 
− Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení 

Část normativní 
− Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2022 
− Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 
− Soustava republikových normativů na rok 2022 
− Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2022

Datum přidání: 2022-05-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.