Header Adresa

Metodický materiál k postupu stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy a školského zařízení


Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), účinná od 1. 9. 2022, upravuje nová pravidla pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti (dále jen „PPČ“) pro zástupce ředitele školy nebo školského zařízení 1 . Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele škol a školských zařízení návod pro stanovení rozsahu PPČ podle nových pravidel.

Datum přidání: 2022-05-26

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.