Header Adresa

Operační program Jan Amos Komenský


Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Cíl výzvy 
Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. 

Naleznete: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK

Datum přidání: 2022-05-26

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.