Header Adresa

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti


Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů účinná od 1. září 2022 

Novela je závazná pro školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí. Pro ostatní školy, které nezřizuje ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí (tzv. soukromé či církevní školy), není právní úprava nařízení vlády č. 75/2005 Sb. závazná. 

Obsah hlavních změn nařízení vlády 
Nový pojem: „Počet jednotek rozhodný pro stanovení přímé pedagogické činnosti“
Učitel — koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií 
Rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy

Datum přidání: 2022-05-26

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.