Header Adresa

Metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo tři metodiky k hodnocení žáků a studentů, tj. specificky pro osoby, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina. Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizince i když jde o ukrajinské občany. Cílem metodik je podpořit zaměstnance, žáky a studenty základních a středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v procesu hodnocení.

Všechny typy škol postupně přijímají ukrajinské žáky a studenty ke studiu a jejich integraci na český vzdělávací systém v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „Lex Ukrajina“. Ke studiu jsou přijímáni až v průběhu 2. pololetí školního roku 2021/2022, což vzhledem k možnosti úpravy vzdělávacího obsahu za účelem adaptace na český vzdělávací systém nemusí poskytnout dostatečný prostor pro získání podkladů k jejich hodnocení na konci školního roku. 

V této souvislosti MŠMT připravilo metodiky k hodnocení žáků základních škol, žáků středních škol a konzervatoří, a dále studentů vyšších odborných škol ve školním roce 2021/2022. Tato metodická doporučení jsou určena pro hodnocení osob, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana, nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Metodiky nejsou určeny pro ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Datum přidání: 2022-05-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.