Header Adresa

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2022


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí. Žádosti o přezkoumání zkoušek konaných v rámci profilové části maturitní zkoušky žadatelé podávají místně příslušnému krajskému úřadu, v případě kraje Hlavní město Praha pak Magistrátu hlavního města Prahy, na formuláři k tomu určeném.

Datum přidání: 2022-05-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.