Header Adresa

Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ


Tento informační materiál připravilo MŠMT, aby spádové mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v souvislosti s přijímáním ukrajinských dětí do škol poskytlo jasný postup při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků, jazykovou přípravu a nově také možnost využít nepedagogickou pozici adaptačního koordinátora.

Datum přidání: 2022-04-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.