Header Adresa

MŠMT podporuje posílení pozice sociálního pedagoga


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vnímá potřebu zajištění podpory dětí a žáků i v sociální oblasti, a to zejména u těch ze sociálně znevýhodněného prostředí. „Jedním ze dvou strategických cílů nové strategie vzdělávací politiky ČR Strategie 2030+ je snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáků a studentů. Pro naplnění tohoto cíle je nezbytné posílení role sociální práce v rámci regionálního školství. Jednou z cest k zajištění těchto činností je i posílení pozice sociálního pedagoga, jejíž zavedení do škol je odbornou veřejností podporováno,“ říká ministr školství Petr Gazdík. Ministerstvo školství se v současné době nalézt správné nastavení pro ukotvení této pozice na školách.

Datum přidání: 2022-04-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.