Header Adresa

Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů


Tento metodický materiál připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem. Materiál je určen pro místní samosprávy jakožto (veřejné) zřizovatele mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol a uvádí doporučení k procesu odměňování ředitelů škol. Účelem tohoto doporučení je pomoci především menším zřizovatelům (obcím I. a II. typu) nastavit pravidla pro hodnocení práce ředitelů a jejich odměňování a ukotvit je ve vnitřních předpisech obce. Je třeba, aby kritéria hodnocení práce ředitelů byla srozumitelná a transparentní pro obě strany a zároveň významným způsobem podporovala profesní rozvoj ředitele a zvyšování kvality vzdělávání a školských služeb v každé škole. Více se dozvíte v tomto materiálu níže a můžete využít také formuláře a vzory.

Datum přidání: 2022-04-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.